Heilige Geometrie is in de basis gebaseerd op simpele vormen. Denk aan de cirkel, de driehoek en het vierkant. Daarnaast zijn er ook de meer complexe vormen, zoals de Platonische Lichamen. Dit zijn de vijf symbolen waarvan Plato zei: hier bestaat alles uit.

 

De Griekse filosoof Plato (427-347 v.Chr.) bestudeerde de natuur en kosmos aandachtig en zag bijzondere overeenkomsten. De relaties tussen verschillende vormen en herhalingen bracht hij terug tot vijf basisvormen die volgens hem de 'kosmische bouwstenen van de wereld' zijn. Deze vormen (bekend als de Vijf Platonische Lichamen) bracht Plato in verband met de vijf elementen: vuur, aarde, lucht, water en ether. 

 

De vijf Platonische lichamen en hun betekenis:

 

Tetraëder

Een viervlak bestaande uit vier gelijke driehoeken. Samen vormen ze een piramide. Aan de Tetraëder is het element Vuur verbonden. De spirituele betekenis die eraan gegeven wordt, is innerlijke transformatie. 

 

Hexaëder

Een veelvlak met zes vierkanten van gelijke grootte. Samen vormen ze de bekende kubus. Het element dat erbij hoort is Aarde. De spirituele interpretatie is dat de Hexaëder helpt bij het relativeren en het nemen van beslissingen. 

 

Octaëder

Een veelvlak met acht gelijke driehoeken. Dit is wat je krijgt als je twee piramides (met hun brede onderkant) op elkaar zet. Het element dat erbij hoort is Lucht. De Octaëder staat voor evenwicht en balans. 

 

Icosaëder

Een veelvlak met twintig gelijke driehoeken en heeft daarmee de meeste vlakken. Het element dat erbij hoort is Water. De Icosaëder creëert beweging. Het nodigt je uit om de diepere lagen in jezelf te verkennen.

 

Dodecaëder

Dit veelvlak telt twaalf vijfhoeken. Het element dat erbij hoort is Ether. De Dodecaëder stimuleert de zelfexpressie. Het opent kanalen voor creativiteit om vrij te stromen, waardoor je niet meer blokkeert of verkrampt op momenten dat je jezelf wilt laten zien.

 

Ster-tetraëder

Dit laatste figuur maakt geen deel uit van de Platonische Lichamen, maar hoort vanuit spiritueel oogpunt wel in het rijtje thuis. Het is ook bekend als de Davidster, die je terugziet in de Joodse vlag. De Ster-tetraëder heeft de vorm van een hexagram en het element Licht als teken. 

 

Dit spirituele symbool staat ook bekend als de Merkaba. Dit is een begrip afkomstig uit het oude Egypte, wat ‘lichtlichaam’ betekent - ‘Mer’ staat voor Licht, ‘Ka’ voor Geest en ‘Ba’ voor lichaam. Men was er vroeger van overtuigd dat het energieveld rondom ons lichaam deze vorm heeft. In de oude mysteriescholen van Egypte leerde men dit lichtlichaam te gebruiken als voertuig, om met de snelheid van het Licht naar andere dimensies te reizen. De Ster-tetraëder stimuleert de groei naar eenheid en (spirituele) volwassenheid.